Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2020

Είναι σε εξέλιξη οι αιτήσεις για την προκήρυξη 4Κ/2020 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών)

Το κέντρο μας παρέχει συμβουλευτική στην καταχώρηση αίτησεων προκειμένου να αποφευχθούν λάθη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, κόστος και διακαιολογητικά επικοινωνήστε στο τηλ 23940 25472

Leave a Reply

Your email address will not be published.