Ανανεώστε το πιστοποιητικό για τα ραντίσματα(Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων)

Με βάση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι κάτοχοι πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για τους οποίους έχει περάσει μια πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης του,θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανανέωση του, προκειμένου να μπορούν να συνεχίζουν να αγοράζουν φάρμακα και να εκδίδουν παραστατικά. 

ExpertinDanas is located in Lagadas, Thessaloniki, and is certified Vocational Center by National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (License No.: 2101640). Since 2015 we provide vocational education & training, adult education, counseling and vocational guidance. ExpertinDanas  είναι πιστοποιημένο απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και διεξάγει εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, κόστος και ημερομηνίες εξετάσεων επικοινωνήστε στο τηλ 23940 25472

Leave a Reply

Your email address will not be published.