ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εάν είσαι ωφελούμενος στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄Φάση), τότε μπορείς να παρακολουθήσεις εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και μέσα στο ωράριο εργασίας σου πρόγραμμα κατάρτισης στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να πάρεις το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Πληροφορικής.

 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ονομάζεται «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας -  Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων B΄ ΚΥΚΛΟΣ». Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (100 ώρες) και Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (20 ώρες)  
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των 34 Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελούμενου. Δείτε εδώ τον πίνακα.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης δεν θα ξεπερνά τις 6 ώρες ημερησίως και θα υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα σε μέρα που ο ωφελούμενος δεν θα εργάζεται, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί.

 

Στη συνέχεια oι ωφελούμενοι δίνουν εξετάσεις για να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στην Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης κάθε Τμήματος Κατάρτισης και των εξετάσεων πιστοποίησης, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο : 

1) «Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης» 

2) Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ή βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς επιτυχία που θα εκδοθούν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης δικαιούνται  προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

 

Δείτε αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι

Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Επεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙI

Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Επεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Παρουσιάσεις- Powerpoint

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ III

Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Παρουσιάσεις- Powerpoint
 • Βάσεις Δεδομένων – Access

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Εαν είστε ωφελούμενος στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Κατάρτισης καλέστε μας στο 2394025472.