fbpx
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Γιατί να επιλέξω το TIE;

Γιατί το Test of Interactive English (ΤΙΕ) είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος πιστοποίησης της γνώσης της αγγλικής γλώσσας που έχει διεθνές κύρος, αναγνώριση και αξιοπιστία.

 

Είναι η πιο ΣΥΓΧΡΟΝΗ και ΕΥΕΛΙΚΤΗ μέθοδος απόκτησης αναγνωρισμένης πιστοποίησης Αγγλικών!

Ξεχάστε τον παλιομοδίτικο τρόπο διδασκαλίας και αποκτήστε με τον πιο εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο αναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικών.

 

Είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ από τα επίπεδα Β1 έως C2

Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος του μπορεί να διεκδικήσει θέση σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή θέση προϊσταμένου αν είναι διορισμένος ή να ενισχύσει την θέση του κατά την διαδικασία αξιολόγησης.

 

    Ο κάτοχος του ΤΙΕ επιπέδου C2 έχει την δυνατότητα να πάρει επάρκεια διδασκαλίας, εφ’ όσον η πολιτεία αποφασίσει την συνέχιση χορήγησης επάρκειας.

 

Σύμφωνα με την Πράξη 2/7-3-2014 του Συμβουλίου Θεμάτων Ιδιωτικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χορηγήθηκε επάρκεια διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε κάτοχο Test of Interactive English (TIE) επιπέδου C2.

Αυτό σημαίνει ότι: Οι κάτοχοι ΤΙΕ επιπέδου C2, στους οποίους έχει δοθεί η επάρκεια, μπορούν να πάρουν άδεια διδασκαλίας και να εργαστούν ως καθηγητές σε ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 

    Το ΤΙΕ εξετάζει την ικανότητα του υποψηφίου να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

    Συνεπώς η εκπαίδευση του υποψήφιου εστιάζεται στο να βελτιώσει τις ικανότητες του να μιλάει και να γράφει και όχι να απομνημονεύει λέξεις και κανόνες γραμματικής.

 

Ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί ο υποψήφιος επιλέγονται από τον ίδιο (prepared tasks )

Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος έχει εκπαιδευτικό κίνητρο διότι μαθαίνει να μιλάει και να γράφει και για θεματικά αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και όχι μόνο για ότι έχει επιλέξει ο συγγραφέας ενός coursebook.

 

Τα υπόλοιπα θεματικά αντικείμενα στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος αφορούν θέματα γενικού καθημερινού ενδιαφέροντος

Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδεύεται να επικοινωνεί στην Αγγλική γλώσσα σε θέματα που θα αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή.

 

    Το ΤΙΕ είναι achievement test

 

Αυτό σημαίνει ότι αν κάτι συμβεί και ο υποψήφιος δεν πετύχει το επίπεδο που στοχεύει δεν αποτυγχάνει αλλά παίρνει ένα πιστοποιητικό ανάλογο με τις επιδόσεις του την ημέρα των εξετάσεων

 

Δωρεάν επανεξέταση

 

Αν ο υποψήφιος αποτύχει να αποκτήσει το επίπεδο που έχει δηλώσει αλλά έχει επιτύχει το επίπεδο αυτό σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης, τότε κρατάει το μέρος της εξέτασης που πέτυχε και ξαναδίνει το μέρος που δεν πέτυχε ΔΩΡΕΑΝ. Η χρήση της παραπάνω παροχής μπορεί να γίνει το αργότερο σε έξι μήνες από την πρώτη εξέταση. Δηλαδή σε περίπτωση μερικής αποτυχίας ο υποψήφιος δεν επιβαρύνεται οικονομικά.