Πιστοποίηση ΕΦΕΤ | Λαγκαδας, Σεμινάριο Υγεία και ασφάλεια στην Εργασία


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤ


Παρακολούθησε το σεμινάριο  με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ.

Απευθύνεται:

Σε εργαζόμενους ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Σύμφωνα με την ΥΑ 14708/17-08-2007 οι παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους το οποίο ασχολείται με χειρισμό τροφίμων 


Η παραπάνω υποχρέωση είναι επιτακτική και άμεση για τους χειριστές τροφίμων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε πάσης φύσεως δραστηριότητες τροφίμων και ποτών.


Διδάσκονται:

- Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

- Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

- Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

- Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

- Εργασιακό περιβάλλον

- Πρακτικές καθαρισμού

- Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

- Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων


Εκπαιδευτές:

Όλοι οι εκπαιδευτές είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Διάρκεια σεμιναρίου:

8 ώρες


Κόστος πιστοποίησης:

30€  - το ποσό καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο φορέας υποβάλλει συγκεντρωτικά στον ΕΦΕΤ το παράβολο όσων εκπαιδευομένων επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν την πιστοποίηση του. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.  • Κόστος σεμιναρίου : 60 €
  • Κόστος για συμμετοχή 2 ατόμων και πάνω απο 50€
  • Παρέχεται ΑΜΕΣΑ  Βεβαίωση Παρακολούθησης  στην Υγιεινή & Ασφάλεια των Τροφίμων