ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Eίσαι ωφελούμενος στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας;

Παρακολούθησε ΔΩΡΕΑΝ και μέσα στο ωράριο εργασίας σου πρόγραμμα κατάρτισης στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πάρε Πιστοποιητικό Πληροφορικής.

Πρόκειται για το  πρόγραμμα  «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» που αφορά την Πρόσκληση 2/2019.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί:

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (100 ώρες) και Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (20 ώρες)  

- Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα κατάρτισης δεν θα ξεπερνά τις 6 ώρες ημερησίως και θα υλοποιείται μία φορά την εβδομάδα σε μέρα που ο ωφελούμενος δεν θα εργάζεται, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζεται στη θέση απασχόλησης που έχει επιλεχθεί και τοποθετηθεί.  Στη συνέχεια oι ωφελούμενοι δίνουν εξετάσεις για να πιστοποιήσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στην Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.


Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης κάθε Τμήματος Κατάρτισης και των εξετάσεων πιστοποίησης, ο πάροχος κατάρτισης χορηγεί σε κάθε καταρτιζόμενο/ωφελούμενο : 

1) «Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατάρτισης» 2) Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ή βεβαίωση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς επιτυχία που θα εκδοθούν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης.


Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Οι ωφελούμενοι της Δράσης, εφόσον επιλέξουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης δικαιούνται  προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 


Δείτε αναλυτικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ι

Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Επεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙI

Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Επεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Παρουσιάσεις- Powerpoint

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ III

 Θεματικές Ενότητες

 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Παρουσιάσεις- Powerpoint
 • Βάσεις Δεδομένων – Access

Εαν είστε ωφελούμενος στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το Πρόγραμμα Κατάρτισης καλέστε μας στο 2394025472.


Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης μπορείτε να δείτε στον επίσημο ιστότοπο www.voucher.gov.gr.

 Enter your Details for More Information and Access to this Amazing Software

Get Access Now!