Σεμινάρια για πιστοποίηση Security στο Λαγκαδά


Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας - Security


Περιγραφή

To εξειδικευμένo σεμινάριo υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας απευθύνεται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης του ΚΕΜΕΑ για να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Παρακολουθώντας το Σεμινάριο θα μάθετε:

Βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας.

Πως θα προλαμβάνετε και ελέγχετε εγκληματικές δραστηριότητες, με κύριο γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Πως θα επιτηρείτε, περιπολείτε και εξακριβώνετε περιστατικά.

Πως θα επεμβαίνετε σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων.


Μετά το τέλος του προγράμματος αποκτάτε το δικαίωμα να λάβετε μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης, που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΑ, για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.


Ενότητες Σεμιναρίου

Εισαγωγή στην ασφάλεια

Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, ελληνική πραγματικότητα

Ποινικός κώδικας και Ποινική δικονομία

Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

Ανταπόκριση σε περιστατικά

Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι αυτοπροστασίας.

Προστασία πρoσώπων

Πυρασφάλεια


Τρόπος Κατάρτισης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Διάρκεια Κατάρτισης

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 105 ώρες και ολοκληρώνεται σε 20 περίπου ημέρες.

Εισηγητές

Όλοι οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές απο το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α) του Yπουργείου προστασίας του πολίτη.

Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης.

Έχουν μεγάλη εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα:

  • Οδηγεί στην απόκτηση Βέβαίωσης Επάρκειας (Πιστοποίηση Security) 
  • Καταλήγει σε εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ &  ΕΟΠΠΕΠ 
  • Σε προετοιμάζει κατάλληλα για να πετύχεις στις εξετάσεις! 

Φόρμα Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος