Χρειάζεσαι πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας;

ΖΗΤΗΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


  Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Με βάση τη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους υποχρεούται να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλειας και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

  Παρακολούθησε το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας όπως ορίζει η νομοθεσία…

  ΕΥΚΟΛΑ

  • Τα επαγγέλματα με βάση την επικινδυνότητα του χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, χαμηλής (Γ’ κατηγορίας) και υψηλής επικινδυνότητας(Β’ κατηγορίας).
  • Η διάκριση αυτή γίνεται με βάση τα ΚΑΔ της κάθε επιχείρησης που φαίνονται στο taxisnet.

  ΓΡΗΓΟΡΑ

  • Το σεμινάριο για τους τεχνικούς ασφαλείας διαρκούν 10 ώρες για τις επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας (Γ’ κατηγορίας) και γίνονται σε 2 απογευματα.
  • Το σεμινάριο για τις επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας (Β’ κατηγορίας) διαρκούν 35 ώρες.

  OIKONOMIKA

  • Το σεμινάριο κοστίζει 70€  για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην Γ’ κατηγορία ένω 130€ για τις επιχειρήσεις της Β’ κατηγορίας.
  • Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παίρνουν βεβαίωση επιμόρφωσης τεχνικού ασφαλείας.

  Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει το σεμινάριο;

  Για επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας

  Εργοδότες σε επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

  Εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα εφόσον έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) εναλλακτικά από:

  • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
  • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
  • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
  • Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη (Τεχνικής ειδικότητας)
  • οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών  ή της άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση.

  Για επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας

  Εργοδότες με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1.Μέχρι και 3 εργαζόμενους –10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)

  2.Μέχρι και 6 εργαζόμενους – Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότηταςκαι το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του

  3. Μέχρι και 20 εργαζόμενους – Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

  Εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα εφόσον έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα που αναφέρθηκαν και στην κατηγορία Β’.

  4 Τρόποι Διδασκαλίας

  Διά ζώσης

  Με φυσική παρουσία στις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας.

  Σύγχρονη εξ' αποστάσεως

  Μαθήματα μέ πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκατάρτησης  σε πραγματικό χρόνο  με καθηγητή.

  Ασύγχρονο εξ' αποστάσεως

  Ε-Learning με βιντεοσκοπημένα μαθήματα σχεδιασμένα για όσους αναζητούν πλήρη ευελιξία.

  Μικτή διδασκαλία

  Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ' αποστάσεως διδασκαλία με  παρακολούθηση από καθηγητή.

  6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ EXPERTINDANAS

  Στο ExpertinDanas αγαπάμε την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση! Μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και την ανάλογη εμπειρία, για να ξεχωρίσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

  Αποστολή μας η επαγγελματική σου εξέλιξη και επιτυχία!

  οι μαθητές μασ μιλουν για μασ

  Έκανα το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλέιας στο Expertindanas και έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Οι εγκαταστάσεις είναι μοντέρνες, με σύχρονο εξοπλισμό και οι καθηγήτριες του προγράμματος όπως και το προσωπικό φιλικό και εξυπηρεικό! Το συστήνω ανεπιφύλακατα!

  Απόστολος Μπαλάσης

  Περισσότερες κριτικές
  expertindanas_σεμιναριο_τεχνικου_ασφαλείας