Θέλεις να μάθεις να το νομικό πλαίσιο της μισθοδοσίας και τον υπολογισμό της με
πρακτικά παραδείγματα;

ΖΗΤΗΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


  Το σεμινάριο Μισθοδοσίας του ExpertinDanas παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα και την μισθοδοσία συνδυάζοντας το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο με την πρακτική εφαρμογή.

  Το σεμινάριο καλύπτει όλα τα θέματα αναφορικά με την μισθοδοσία και τους εργατικούς νόμους που την διέπουν. Ολοκληρώνοντάς το οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αντιμετωπίσουν όλες τις βασικές διατάξεις που εσωκλείουν την Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία. Επίσης, θα είναι σε θέση να εργαστούν σε γραφεία λογιστικά ως εξειδικευμένοι στα εργατικά και την μισθοδοσία και να διαχειρίζονται και να υπολογίζουν κάθε  περίπτωση μισθοδοσίας.

  Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης μέσω παραδειγμάτων (case studies) στο περιβάλλον του λογισμικού της Soft1.

  Παρέχονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

  ΕΥΚΟΛΑ

  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε λογιστές, φοιτητές οικονομικών σχολών, στελέχη  λογιστηρίων και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή ελεύθερο επαγγελματία για ιδία χρήση. 
  • Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό με σημειώσεις, παρουσιάσεις , ασκήσεις και πραγματικά παραδείγματα στο λογισμικό της Softone.

  ΓΡΗΓΟΡΑ

  • Το πρόγραμμα παρέχεται με εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (e-learning) και έχει διάρκεια από 1 – 2 μήνες
  • Περιλαμβάνει επίσης σύγχρονη διδασκαλία ζωντανά με καθηγητή για επίλυση αποριών και έλεγχο προόδου των μαθητών

  OIKONOMIKA

  • Τα μαθήματα κοστίζουν 250€  και ακολουθούν προαιρετικά  εξετάσεις που κοστίζουν 100€. 
  • Η εξέταση περιλαμβάνει 2 μέρη το θεωρητικό και το πρακτικό και οδηγεί σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ φορέα πιστοποιήσεων.

  Ύλη προγράμματος

  Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 ενότητες, στο Νομικό πλαίσιο και στις Πρακτικές εφαρμογές.

  Νομικό Πλαίσιο

  • Ρόλος και συμβολή Μισθοδοσίας
  • Νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας
  • Ερμηνεία βασικών εργατικών και ασφαλιστικών Εννοιών
  • Είδη και ισχύς συμβάσεων εργασίας
  • Μορφές Εργασίας και κατηγορίες 
  • Εργατικά Θέματα με νομοθετικά ζητήματα ( άδειες μισθωτών, αργίες κ.α.)
  • Διαδικασία Πρόσληψης μισθωτού, αναγγελία πρόσληψης, συμβάσεις
  • Υποχρεώσεις εργοδότη-εργαζομένου
  • ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας και νομοθετικό πλαίσιο

  Πρακτικές εφαρμογές

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας
  • ΑΠΔ, υπολογισμός και τρόποι υποβολής 
  • Υπολογισμός επιδομάτων αδείας, αδείας, 
  • Υπολογισμός δώρων εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα)
  • Διαχείριση αδειών ασθενείας
  • Μερική και Εκ περιτροπής εργασία
  • Ανάλυση εντύπων τύπου Ε στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
  • Αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης(απόλυση)-Αποζημίωση
  • Φόρος Μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ)
  • Τήρηση βιβλίων (καταστάσεις προσωπικού, βιβλίο αδειών, βιβλίο υπερωριών

  4 Τρόποι Διδασκαλίας

  Διά ζώσης

  Με φυσική παρουσία στις σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας.

  Σύγχρονη εξ' αποστάσεως

  Μαθήματα μέ πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκατάρτησης  σε πραγματικό χρόνο  με καθηγητή.

  Ασύγχρονο εξ' αποστάσεως

  Ε-Learning με βιντεοσκοπημένα μαθήματα σχεδιασμένα για όσους αναζητούν πλήρη ευελιξία.

  Μικτή διδασκαλία

  Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ' αποστάσεως διδασκαλία με  παρακολούθηση από καθηγητή.

  6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ EXPERTINDANAS

  Στο ExpertinDanas αγαπάμε την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση! Μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και την ανάλογη εμπειρία, για να ξεχωρίσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

  Αποστολή μας η επαγγελματική σου εξέλιξη και επιτυχία!