Δωρεάν Μαθήματα Πληροφορικής στον Λαγκαδά


ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ) 


Περιγραφή:

Οι βασικές δεξιότητες πληροφορικής είναι η ελάχιστη απαραίτητη γνώση για όποιον βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας ή αναβάθμισης του ρόλου του σε μια επιχείρηση. Οι υπηρεσίες που προσφέρει κάθε υπάλληλος γραφείου σχετίζονται άμεσα με τα προγράμματα του Office και το αντιστοιχο πιστοποιητικό πληροφορικής είναι απαραίτητο τυπικό προσόν για πρόσληψη στο δημόσιο.


Απευθύνεται:

Σε μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα οποιασδήποτε ηλικίας


Στόχος:

Να εξασφαλίσουν οι μαθητές τα συγκεκριµένα τυπικά (µέσω και της σχετικής πιστοποίησης) και ουσιαστικά προσόντα, (µε όρους µόρφωσης, εκπαίδευσης και εµπειρίας), τα οποία θα απαιτούνται για κάθε θέση εργασίας.


Διδάσκονται:

  • Επεξεργασία κειμένου (Ms Word - 12 ώρες)
  • Υπολογιστικά φύλλα (Ms Excel - 12 ώρες)
  • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet Explorer & Ms Outlook - 8 ώρες)
  • Παρουσιάσεις (Ms PowerPoin- 4 ώρες)
  • Βάσεις δεδομένων (Ms Access - 8 ώρες)
  • Χρήση Η/Υ & Διαχείριση αρχείων (Ms Windows - 4 ώρες)

Διάρκεια του σεμιναρίου: 

Η διάρκεια του σεμιναρίου για όλες τις ενότητες είναι 48 ώρες(2,5 μήνες), ενώ για τις 3 ενότητες 32 ώρες(1,5 μήνας).

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων, καθώς επίσης και παρακολούθησης 2 ή 3 ενοτήτων παράλληλα προκειμένου να ολοκληρωθεί το σεμινάριο σε μικρότερο χρονικό διάστημα.Κόστος: 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ μέσα στα αντίστοιχα τμήματα, με προϋπόθεση την υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης οι οποίες οδηγούν σε αναγνωρισμένο για δημόσιο(ΑΣΕΠ ) και ιδιωικό τομέα πιστοποιητικό πληροφορικής.


  • Απέκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής Εύκολα, Γρήγορα & Οικονομικά
  • Περιλαμβάνει μαθήματα & τεστ προσομοίωσης εξετάσεων